(Ara) 0532 648 22 57

Bakırköy İş Hukuku Avukatı

İş hukuku, işçi-işveren arasındaki her türlü ilişkiyi inceleyen ve düzenleyen bir hukuk dalıdır. İş hukukunun temel ışığı işçinin mağdur olmasının önüne geçmektir. Ancak iş hukuku işçi için önemli olduğu kadar işveren için de önemlidir. Her iki tarafı da kapsayan bu hukuk dalı hizmet akdiyle birlikte ortaya çıkmaktadır. İş hukuku sadece çalışan ve işveren taraflarını kapsadığı gibi bu unsurların devletle olan ilişkisini de kapsamaktadır. Bu nedenle de bireysel ve toplu iş hukuku şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Önemli bir alanı temsil eden bu hukuk dalıyla ilgili yürütülecek işlemlerde avukat desteği almak, özellikle hak kazanımlarında çok önem taşır. O nedenle Bakırköy  iş hukuku avukatı alanında mutlaka hukuki danışmanlık veya hukuki destek alınmalıdır.

Bakırköy  İş Hukuku Avukatının Önemi

İş hukuku avukatı, işçiyle işveren arasındaki ilişkinin kanunlara uygun halde düzenlenmesine olanak sağlamaktadır. İşçiyle işveren arasında var olan sözleşmeyle ilgili olarak bir anlaşmazlık ortaya çıktığında başvurulan uzman kişiler iş avukatlarıdır. Bakırköy  İş hukuku avukatı alanında alınan hukuki destek sayesinde gerekli yönlendirmeler doğru ve yasalara uygun olarak yapılmaktadır. İş hukuku avukatları aslında iki tarafın sözleşme akdinin her evresinde yer alabilmektedir. İş sözleşmesinin hazırlanmasında ve uygulamaya konulmasında, hak ve alacaklarda, ortaya çıkan anlaşmazlıklarda, uyuşmazlık çözümlerinde yetki sahibidir. İhbar süreleri, iş alanındaki tazminatlar, fazla mesai ya da izin alacakları, maaş konusu gibi kıstasların hepsi iş hukuku avukatı hizmeti dahilindedir. Bu nedenle bu alanda yaşanan hukuki sorunlarda iş hukuku avukatının rolü oldukça büyüktür.

 Bakırköy İş Avukatlarımızın Hizmetleri Nelerdir?

İş avukatları ilgilendikleri konu gereği oldukça önemli bir görev üstlenmektedirler. Bu nedenle alanında uzman olan avukatlarla çalışmak oldukça önemlidir. Çünkü işçinin hak ve emeğinin korunması, işverenin sermaye ve ticari çıkarlarının gözetilmesi oldukça mühim bir konudur. Bu nedenle iş hukuku avukatı oldukça titizlikle hareket etmelidir. Hukuk büromuzda hizmet veren iş hukuku avukatlarımız, işçi haklarının ihlallerinde, iş kazaları ya da meslek hastalıklarının hukuki boyutunda, işverenin sözleşmedeki borçlarını yerine getirmediği durumlarda, işçi ve işverenin sendikal haklarının korunmasında, Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında yer alan konularda başarıyla hizmet vermektedirler. Profesyonel bir şekilde ve kurum anlayışıyla çalışan avukatlarımız oldukça hassas ve etkili bir hukuki süreç geçirilmesine yardımcı olmaktadırlar.

Bakırköy  İşçilerin Hakları İçin Hukuksal Destek ve Danışmanlık

İş hukukunda mahkeme ve Yargıtay kararları daha çok işçi lehine olmaktadır. Burada amaç zayıf olanın güçlüye karşı korunmasıdır. Bizler Bakırköy  iş hukuku avukatı alanında verdiğimiz hizmette müvekkillerimizin lehine kararlar almak için başarıyla çalışırız. Özellikle de işçilere davalarında çabuk sonuç almalarını sağlar, zararlarının tamamıyla giderilmesi için çaba harcarız. İşverenler için de iş hukukuyla alakalı sıkıntılar yaşamamaları ve mahkeme tarafından adil olmayan kararların alınmaması için gerekli olan danışmanlık hizmetini ve hukuki desteği en kapsamlı şekilde sunarız.